Grade 2 Turkish snow day work – kar tatili çalışması

Bugün okulda kar tatili olduğundan, aşağıdaki ödevi yapmanızı istiyorum. Lütfen haftaya derse getirin.

1. Aşağidaki kategorilerde i,n,o,r,m harfleri ile başlayan kelimeler bul:

hayvanlar
sebzeler
meyveler
şehirler
ülkeler
isimler

As we won’t have Turkish class due to snow, do the homework below. Please bring your sheet to class next week.

1. Find words which start with the letters i,n,o,r,m in the following categories:

animals
vegetables
fruits
cities
countries
names

Related posts

Leave a Reply